Sayt test rejimida ishlamoqda!
LABORATORIYA YO‘NALISHI:

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 19-apreldagi PQ-3674-son qarori bilan O‘zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi huzurida Ilg‘or texnologiyalar markazi tashkil etildi.

Ilg‘or texnologiyalar markazi tuzilmasida Geofizika va nanominerologiya laboratoriyasi alohida o‘rin tutadi.

Laboratoriyaning maqsadi geologiya sohasida ilmiy va innovatsion faoliyatni rivojlantirishni faollashtirish, fan, ta’lim va ishlab chiqarish integratsiyasini ta’minlash, ilmiy-innovatsion salohiyat va ilmiy-laboratoriya bazasidan samarali foydalanish va geologiya sohasida ilmiy-innovatsion faoliyatni rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratishdan iborat. ilg‘or innovatsion g‘oyalar, texnologiyalar va loyihalarni amalga oshirish.


FOYDALI QAZILMALAR

Foydali qazilma konlarini aniqlashga qaratilgan geofizik usullar majmuasi bilan dala ishlarini olib borish.

INJENERING SO’ROV

Tuproqlarning fizik xususiyatlari va parametrlarini, shuningdek, muhandislik inshootlarining texnik xususiyatlarini aniqlash. Tabiat va texnogen hodisalarni tahlil qilish va o’rganish.

SEYSMIK MONITORING

Yirik xalq xo‘jaligi obyektlarida zamonaviy uch komponentli seysmik datchiklarni o‘rnatish va seysmik faollikni uzluksiz nazorat qilish.

ARXEOGEOFİZIKA

Arxeologlar bilan hamkorlikda boshqa geofizik usullar bilan birgalikda georadar tadqiqotlari yordamida yer osti arxeologik majmualarini aniqlash.

NANOMİNERALOGIYA

Rudalardagi asil, nodir yer va nodir elementlarning paydo bo‘lish shakllari va paragenezini aniqlash bilan mikronanominerologik va geokimyoviy tadqiqotlar o‘tkazish.

2018-yildagi Maqolalar
 1. Rahmatullaev X.L., Alimuhamedov I.M. Suv omborlari va seysmik xavfni baholash. O‘zMU axborotnomasi, 2018 yil.
 2. Zokirov A.Sh., Alimuhamedov I.M., Yanbuxtin I.R. Kesimning yuqori qismini o’rganishda geofizik usullarning integratsiyasi. O‘zMU axborotnomasi, 2018 y. 350-354;
 3. Sh.S. Radjabov, I.R. Yanbuxtin. Surxondaryo depressiyasining cho‘kindi qoplamining evolyutsiyasi, geologik tuzilishi va havzasini modellashtirish. Xalqaro Geologiya, Yer va Atrof-muhit fanlari jurnali ISSN: 2277-2081 Ochiq kirish, onlayn xalqaro jurnal http://www.cibtech.org/jgee.htm manzilida mavjud. 2018-jild. 8(3) sentyabr-dekabr.
Tezislar
 1. Alimuhamedov I.M., Zakirov A.Sh., Yanbuxtin I.R., Musaev U.T., Oripov N.K., Mamarozikov T.U. MOF AGMK ning 1-sonli qoldiq ombori cho’qqisida tuproqning fizik ko’rsatkichlarini sinishi o’rganishning seysmik ma’lumotlariga ko’ra aniqlash. Xalqaro ilmiy konferensiya Zamonaviy seysmologiyaning dolzarb muammolarini hal qilishning geofizik usullari. Toshkent, 2018 y. 325-326.
 2. Xamidov L.A., Alimuhamedov I.M., G‘aniyeva B.R., Ergeshov I.M. Suv omborlari zonalarining geodezik ko’rsatkichlarini o’zgartirish va mahalliy siljishlarni hisoblash uchun 2d modelini tuzish. Xalqaro ilmiy konferensiya, Zamonaviy seysmologiyaning dolzarb muammolarini hal qilishning geofizik usullari. – Toshkent, O’zbekiston, 2018. – 288-290 b.
 3. Maqsudov S.X., Smirnov A.N., Yusupov V.R., Yadigarov E.M., Shukurov Z.F., Musaev U.T. Temirkon konlari hududida magnit-qidiruv ishlarining dastlabki natijalari. Xalqaro ilmiy-texnik konferensiya Fan va amaliyot integratsiyasi O‘zbekiston Respublikasi geologiya sanoatini samarali rivojlantirish mexanizmi sifatida. Toshkent, 2018 y. 250-251.
 4. Gʻoipov A.B., Yanbuxtin I.R., Abdullaeva M.A., Toʻxtasinov A. GIS texnologiyalari yordamida Orol hududining geoekologik holatidagi oʻzgarishlarni oʻrganish. “Tabiiy global o‘zgarishlar va texnogen sharoitlarning gidrogeologik, muhandislik-geologik va geoekologik jarayonlarga ta’siri: natijalar tahlili va rivojlanish prognozi” mavzusidagi xalqaro konferensiya materiallari. Toshkent. 2018 yil 12 oktyabr
 5. S.X. Maqsudov, A.N. Smirnov, V.R. Yusupov, E.M. Yadgarov, Z.F. Shukurov, V.T. Musaev. “Temirkon” koni hududidagi magnit-qidiruv ishlarining dastlabki natijalari. Xalqaro ilmiy-texnik konferensiya Fan va amaliyot integratsiyasi Oʻzbekiston Respublikasi geologiya sanoatini samarali rivojlantirish mexanizmi sifatida Uzgeoscince 2018. Toshkent, 2018 y. 250-251 bet.
 6. Krivosheeva A.N., Koneev R.I., Xalmatov R.A. O‘zbekiston misolida oltin rudasi xom ashyosini mikronanominerologik baholash. Rossiya uchrashuvi materiallari, VIMS, Moskva, 2018, 15-17-betlar
 7. Mamarozikov T.U. Yuqori sifatli natijaviy ma’lumotlarni olish uchun ishlov berish grafik protseduralarining optimal va oqilona parametrlarini tanlash. “Neft va gaz – 2018” talabalar ilmiy konferensiyasi tezislari to‘plami. Toshkent, 2018 yil.
 8. Mamarozikov T.U. Baykal koni misolida atributlarni tahlil qilishdan foydalangan holda geologik va geofizik modelni yaratish uchun geofizik ma’lumotlarning kompleks talqini. “Neft va gaz – 2018” talabalar ilmiy konferensiyasi tezislari to‘plami. Toshkent, 2018 yil.
 9. Mamarozikov T.U., Mirasilova K.A. Geofizik ma’lumotlarni atribut va korrelyatsion-regression tahlil asosida talqin qilish. “Innovatsion ta’lim – Respublika neft va gaz sanoatining raqobatbardoshligini oshirish omili” mavzusidagi Respublika ilmiy-texnikaviy konferensiyasi materiallari to‘plami. Toshkent. 2018.
2019-yildagi Maqolalar
 1. Xamidov L.A., Alimuhamedov I.M., Ibragimov A.X., Xamidov X.L. Chorvoq va Andijon suv omborlari zonalarida seysmiklik monitoringi tizimini takomillashtirish imkoniyatlari. Seysmologiya muammolari No1, Toshkent, 2019 y. 51-60.
 2. Koneev R.I., Xalmatov R.A., Krivosheeva A.N. Oltinning paydo boʻlish shakllari, mikro-nanoansambllari Oʻzbekiston (Janubiy Tyan-Shan) orogen konlaridan rudalarning hosil boʻlishi, izlanishi, tiplanishi va baholanishi shart-sharoitlarining koʻrsatkichlari hisoblanadi. Rossiya Mineralogiya Jamiyatining eslatmalari, jild. 4, 2019, 30-45-betlar Ta’sir faktori (RSCI): 0,830
Tezislar
 1. R. Koneev, O. Tursunqulov, A. Krivosheeva. Zarmitan oltin rudasi zonasi konlarida vismut va surma minerallashuvi (Oʻzbekiston). Foydali qazilma konlariga tatbiq etilgan geologiya jamiyatining 15-biennale yig’ilishi (SGA), jild. 2, Glazgo (Shotlandiya), 2019, B. 860-862
 2. Musaev U.T., Oripov N.K., Yanbuxtin I.R. Qadimgi Uchtepa manzilgohi misolida arxeologik obyektlarni georadar tadqiqot usulida o‘rganish. “Fan va innovatsiyalar” yosh olimlarning xalqaro konferensiyasi. Ilmiy maqolalar to’plami. Toshkent, 2019 yil 1 noyabr, 184-185-betlar;
 3. Oripov N.K., Alimuhamedov I.M. H/V yoki Nakamura usuli orqali chukur bulmagan cho’kindi yotqiziqlarning qayitaruvchi chegaralarini aniklash. “Fan va innovatsiyalar” yosh olimlarning xalqaro konferensiyasi. Ilmiy maqolalar to’plami. Toshkent, 2019 yil 1 noyabr, 187-188-betlar;
 4. Zokirov A.Sh., Mamarozikov T.U., Yanbuxtin I.R., Musaev U.T., Alimuhamedov I.M., Oripov N.K. Pistalitau etaklari misolida uchastkaning yuqori qismini o’rganish uchun geofizik usullarni birlashtirish. Fan, ta’lim va ishlab chiqarish integratsiyasi neft va gaz sanoatida investisiya loyihalarini amalga oshirishning eng muhim omilidir. Respublika ilmiy-texnik anjumani materiallari to‘plami. Toshkent, 2019 yil 1 noyabr, 293-297-betlar;
 5. Zokirov A.Sh., Mamarozikov T.U., Yanbuxtin I.R., Oripov N.K. Pistalitau etaklari misolida kesmaning yuqori qismini o’rganishda singan to’lqinlar usulini qo’llash. “Zamonaviy Qozog‘istonda innovatsion rivojlanish va fanga bo‘lgan talab” XIII Xalqaro yosh olimlar ilmiy konferensiyasi. To’plam. Taraz, 2019 yil 7 noyabr, 66-69-betlar.
2020-yildagi Maqolalar
 1. Mamarozikov T., Zakirov A., Yanbuxtin I., Alimuhamedov I. Muhandislik geofizik tadqiqotlari boʻyicha tuproqlarning fizik, mexanik va elektr xossalarini aniqlash. Analli d’Italia № 9 2020. 2-jild. P.5-11;
 2. Xamidov L.A., Alimuhamedov I.M., Ortiqov F.R., Xamidov X.L. Suv omborlarining yaqin zonalari mahalliy geodinamikasining parametrlari. // Seysmologiya muammolari. No 1(2), -2020.-S.64-80.
 3. Xamidov L.A., Ibragimov A.X., Alimuhamedov I.M., Xamidov X.L. Kuchsiz zilzilalar paytida O’zbekistondagi Chorvoq va Andijon suv omborlari to’g’onlari va qirg’oq yon bag’irlarining tebranishlarini qayd etish natijalari // Rossiya seysmologiya jurnali. – 2020. – V. 2, No 4. – C. 28–42. DOI: https://doi.org/10.35540/2686-7907.2020.4.03
 4. Tokareva K.M., Mo‘minov A.S., Mamarozikov T.U. Ekran qatlamlarining elastik kuchlanishlarini baholashda petroelastik modellashtirishni qo’llash // Neft va gaz sanoatidagi innovatsiyalar – 2020. № 1. – S. 28-42.
Tezislar
 1. Musaev U.T., Alimuhamedov I.M. Machaydaryoning og’zida arxeologik ob’ektni magnitli qidiruv yo’li bilan o’rganish. Akademik G.A. tavalludining 110 yilligiga bagʻishlangan xalqaro ilmiy konferensiya. Mavlyanova, “Seysmologiya, gidrogeologiya va muhandislik geologiyasining dolzarb muammolarini hal qilishda innovatsion texnologiyalar”. – Toshkent, O‘zbekiston, 2020. – 231-236 b.
 2. Xamidov L.A., Alimuhamedov I.M., Xamidov X.L., Ortiqov F.R., G‘aniyeva B.R., Anvarova S.R., Ibragimov F.I. Mahalliy geodinamikaga ta’sir qiluvchi suv omborlarining yaqin zonalaridagi yer qobig’ining kuchlanish-deformatsiya holati. Akademik G.A. tavalludining 110 yilligiga bagʻishlangan xalqaro ilmiy konferensiya. Mavlyanova, “Seysmologiya, gidrogeologiya va muhandislik geologiyasining dolzarb muammolarini hal qilishda innovatsion texnologiyalar”. – Toshkent, O‘zbekiston, 2020. – 193-197 b.
 3. Mamarozikov T.U., Mo‘minov A.S. Suv, gaz, gaz kondensati quduqlarida quduqli televizorlardan foydalanish imkoniyatlari. “Fan, ta’lim va ishlab chiqarish sohasidagi innovatsion ishlanmalar – neft va gaz sanoatining investitsion jozibadorligi asosi” mavzusidagi ilmiy-texnik konferensiya materiallari. – Toshkent, Oʻzbekiston 2020. 474-475
 4. Musaev U.T. «Arxeologik ob’ektlarni o’rganishda magnit qidiruv» // «Fan va innovatsiyalar» yosh olimlarning xalqaro on-layn konferentsiyasi. – Toshkent, O’zbekiston, 2020. – xxx-xxx.
 5. Xalmatov R.A., Koneev R.I. Au-Ag-Te va Au-Ag-Se minerallashuvi Kurama mintaqasining yuqori va past sulfidlangan epitermal konlarining ko’rsatkichidir. // “Fan va innovatsiyalar” yosh olimlarning xalqaro on-layn konferensiyasi. – Toshkent, O’zbekiston, 2020. – xxx-xxx.
 6. Oripov N.K. Muxandis-geolog masalalarni echishda electrical prospecting usulini qo’llab-quvvatlash. // “Fan va innovatsiyalar” yosh olimlarning xalqaro on-layn konferensiyasi. – Toshkent, O’zbekiston, 2020. – xxx-xxx.
 7. Alimuhamedov I.M. Geologiya sohasini rivozhlashtirishda Ilgor texnologik marketing roli. // “Fan va innovatsiyalar” yosh olimlarning xalqaro on-layn konferensiyasi. – Toshkent, O’zbekiston, 2020. – xxx-xxx.
 8. Zokirov A.Sh., Mamarozikov T.U., Ismanalieva G.S. Dala geofizikasi masalalarini yechishda radiometriya. // “Fan va innovatsiyalar” yosh olimlarning xalqaro on-layn konferensiyasi. – Toshkent, O’zbekiston, 2020. – xxx-xxx.
 9. Yanbuxtin I.R., G‘ofurov R.T., Muxamadjanov A.A. Surxondaryo tubsizligining paleogen yotqiziqlarida ehtimoliy uglevodorod to‘planish zonalarini modellashtirish. // “Fan va innovatsiyalar” yosh olimlarning xalqaro on-layn konferensiyasi. – Toshkent, O’zbekiston, 2020. – xxx-xxx.
 10. Isokova N.I., Krivosheeva A.N. O‘zbekistondagi orogen konlar misolida oltin saqlovchi rudalarni mikronanominerologik tadqiqotlar. // “Fan va innovatsiyalar” yosh olimlarning xalqaro on-layn konferensiyasi. – Toshkent, O’zbekiston, 2020. – xxx-xxx.
 11. Mamarozikov T.U., Tokareva K.M., Mo‘minov A.S. Kesimning fasiy tarkibini aniqlash uchun geomexanik parametrlarni tahlil qilish. // “Fan va innovatsiyalar” yosh olimlarning xalqaro on-layn konferensiyasi. – Toshkent, O’zbekiston, 2020. – xxx-xxx.
2021- yildagi Maqolalar
 1. Oripov N.K. Zakirov A.Sh. “Muhandis-geolog masalalarni echishda geophysicist usullarni mazhmualash (Pistalitov togoldi hududi misolida)” Fan va innovatsion rivojlanish, 1/2021, 39-47-betlar;
 2. I. R. Yanbuxtin, I. M. Alimuhamedov, A. Sh. Zokirov, T. U. Mamarozikov, U. T. Musaev, N. K. Oripov, A. X. Majidov J. R., Islomov X. A. Tuproqning seysmik barqarorligini baholashda seysmometriya va elektrotomografiya. Seysmologiya muammolari. No 2, jild 3. 2021 yil, 83-91-betlar;
 3. Yadigarov E.M., Mamarozikov T.U., Yodgorov Sh.I., Xusomiddinov A.S., Avazov Sh.B. Tuproq qatlamining seysmik ta’sirga reaktsiyasini simulyatsiya qilish bo’yicha chuqurlik bilan zilzilalarning eng yuqori tezlashuvidagi o’zgarishlarni baholash. Seysmologiya muammolari No 2, jild 3. 2021, 91-96-betlar.
 4. Oripov N.K. Kesimning yuqori qismini tadqiq qilishda geophysicist usullarni komplekslash. O’zMU Axborotnomasi № 3 1/1. Toshkent 2021. 223-227-betlar
Tezislar
 1. Mamarozikov T.U. Fizika zilzilani tadqiq qilish, oqibatlarini bashorat qilish va ularni kamaytirish chora-tadbirlarini rejalashtirish xizmatida. “FIZIKA-2021” forumi. INP AS RU
 2. Mamarozikov T.U., Yadigarov E.M., Chakkonova S.A. Kompleks geofizik tadqiqotlar ma’lumotlariga ko‘ra Chirchiq daryosi vodiysidagi allyuvial konlarning fizik xossalari haqida. 2021 yil 20-21 sentyabr Toshkent shahri. Toshkent: OzR FA SI, 2021 B.132-136
 3. Abdullaev Sh.Sh., Ibragimov R.S., Mamarozikov T.U., Ibragimov A.X. “Ishratxona” (Samarqand) maqbarasining seysmik barqarorligini instrumental baholash Texnika fanlari doktori, professor Xayat Zairovich Rasulov xotirasiga bag‘ishlangan xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. TASI 2021
 4. Yanbuxtin I.R., Zakirov A.Sh., Alimuhamedov I.M., Mamarozikov T.U. Geofizik ma’lumotlar bo’yicha tuproqning seysmik barqarorlik darajasini baholash. “Fan va innovatsiyalar” konferensiyasi materiallari. Toshkent 2021.
 5. Yanbuxtin I.R. Ehtimoliy uglevodorodlar to‘planish zonalarini ekspress baholash (Surxondaryo cho‘qqisi). “Fan va innovatsiyalar” konferensiyasi materiallari. Toshkent 2021.
 6. Mamarozikov T.U., Ibragimov R.S., Ibragimov A.X., Abdullaev Sh.X., Yuldashev B.O. Said Otalik madrasasining (Denov) seysmik chidamliligini instrumental baholash “Fan va innovatsiya” xalqaro ilmiy konferensiyasi – 2021. St.388-390.
 7. Mamarozikov T.U., Otajonova Sh.X., Xikmatillaev N.B., Oripov A.A. Asosiy elastik modullarni o‘rganish orqali tog‘ jinslarining fizik xossalarini o‘rganish bo‘yicha dasturiy kompleks yaratish. “Fan va innovatsiyalar” konferensiyasi materiallari. Toshkent 2021.
 8. ​​Musayev U.T. Oripov N.K. Bino va inshootlarni kuzatish uchun 3 komponentli sensorni yaratish. “Fan va innovatsiyalar” konferensiyasi materiallari. Toshkent 2021.
 9. Maqsudov S.X., Toʻychiev A.I., Yadigarov E.M., Yusupov V.R., Shukurov Z.F., Musaev U.T. Magnit qidiruv – yashirin temir javhari jismlarini aniqlashning samarali usuli. “Fan va innovatsiyalar” konferensiyasi materiallari. Toshkent 2021.
 10. Mamarozikov T.U., Ibragimov R.S., Ibragimov A.X., Abdullaev Sh.X., Yuldashev B.O. “Said Otalik” (Denov) madrasasining seysmik chidamliligini instrumental baholash. “FAN VA INNOVATSIYA” xalqaro konferensiyasi Toshkent 2021.
 11. Yusupov D.D., Sobirova V.B., Nurmaxmudova L.M. Seysmik to’lqinning ideal elastik, bir hil va izotrop muhitda tarqalishini vizualizatsiya qilish uchun o’quv dasturlarini ishlab chiqish // Yosh olimlarning «Fan va innovatsiyalar» xalqaro ilmiy konferentsiyasi. Toshkent 2021 426-428 tikish.
 12. Yusupov D.D., Sobirova V.B., Mamarozikov T.U. Neft va gaz sanoati mutaxassislari uchun seysmik qidiruv ishlari asoslarini o‘rganish bo‘yicha dasturiy majmuani ishlab chiqish // “Neft va gaz sanoati korxonalarini modernizatsiya qilishda fan va ta’limning o‘rni” – respublika ilmiy-texnik anjumani materiallari. Toshkent, 2021 yil, 482-486-betlar
2022-yildagi Maqolalar
 1. Vaxitxon Alixanovich Ismailov, Sharofiddin Ismatullayevich Yodgorov, Sherzod Botirovich Allayev, Timur Umarjonovich Mamarozikov, Shuhrat Baxtiyorovich Avazov, Toshkent hududini hisoblash usullari asosida seysmik mikrorayonlashtirish, Tuproqlar dinamikasi va zilzilaga qarshi muhandislik, SN101202, SN1672, Vol. , https://doi.org/10.1016/j.soildyn.2021.107045. Ta’sir koeffitsienti: 3,718
 2. Zokirov A. Sh., Yanbuxtin I. R., Mamarozikov T. U. [va boshqalar] Oʻzbekiston Respublikasi hududidagi qoʻrgʻon tepaliklarini oʻrganishda magnit-qidiruv va elektrotomografiyaning integratsiyasi // Geofizika. – 2022. – No 1. – S. 72-76. Ta’sir omili (RSCI): 0,287
 3. Zokirov A.Sh., Yanbuxtin I.R., Mamarozikov T.U., Fassbinder J.V., Alimuhamedov I.M. O‘zbekiston hududida arxeologik tadqiqotlar davomida yuqori aniqlikdagi magnitometriya va elektrotomografiya natijalari. “Zamonaviy tabiatshunoslik bilimlari tizimida geologiya va geofizikaning fundamental va amaliy muammolari” yillik xalqaro konferensiya materiallari, GEoS-2022. Moskva, Rossiya.
 4. Mamarozikov T.U., Zokirov A.Sh., Yanbuxtin I.R., Yusupov D.D., Otajonova Sh.X. Geofizik usullar bo’yicha o’quv veb-laboratoriyasini ishlab chiqish // GEoS 2022: «Zamonaviy tabiatshunoslik bilimlari tizimida geologiya va geofizikaning fundamental va amaliy muammolari» I yillik xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya. Moskva, 2022 yil
 5. Bozorov J.Sh., Oripov N.K., Teshaeva R.B., Ro‘zimboyev F.F., Mansurova R.D. Muhandislik tayyorlash jarayonida loess tuproqlarning muhandislik-geologik va seysmik xususiyatlarining o’zgarishini tajribaviy o’rganish metodikasi. Yosh olimlar axborotnomasi. № 1 (4). Toshkent 2022 45-49 tikish.
Tezislar
 1. Zokirov A.Sh., Yanbuxtin I.R., Alimuhamedov I.M., Mamarozikov T.U., Oripov N.K., Musaev U.T. Qadimgi Xayrobodtepa manzilgohi misolida arxeologik yodgorliklarni o‘rganishda geofizik usullarni qo‘llash. // Muzeyshunoslik XXI asrda: Tadqiqotlar, ananalar va innovatsiyalar xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari heat. 2-kitob. Toshkent 2022 221-225 tikish.
2018-2022 yilgacha
Turi
Xorijiy
Respublika miqyosida
Maqolalar

8

10

Tezislar

2

36