Sayt test rejimida ishlamoqda!

Faoliyat yo‘nalishlari                             


 • Moddalarning biologik faolligini skrining qilish va ular ta’sirining molekular mexanizmlarini ochish;
 • Yangi bioregulyatorlarni izlash;
 • Patologiyalar rivojlanishining molekular mexanizmlarini o‘rganish maqsadida kasalliklar modellarini yaratish (in vitro, in vivo, in silico);
 • Molekulalararo ta’sir mexanizmlarini ochish uchun bioinformatika usullarini qo‘llash
 • Hujayraviy biotibbiyot texnologiyalarini ishlab chiqish;
 • Atrof muhit omillariga o‘simliklarning adaptiv reaksiyasini shakllantirish mexanizmlarini o‘rganish                                       
 •                                Ilmiy tadqiqot loyihalari
 1. Fundamental loyiha proekt FZ-20200929214 «Sutemizuvchilar Hujayralarida signal transduksiyasida noorganik polifosfatlarning roli» 2021 –2026 yillar, loyiha rahbari PhD, Baev A.Yu. (eng: Fundamental project: FZ-20200929214 «The role of inorganic polyphosphates in signaltransduction in mammalian cells», 2021 – 2026., PI, Artyom Y. Baev, PhD)
 2. Amaliy loyiha I-IRV-2021-463 «Biotexnologik maxsulotlarning ilmiy ishlanmalarini yaratish jarayonlarini monitoring qilish uchun raqamli platforma ishlab chiqish » 2021 – 2023 yillar, loyiha rahbari f.n., Leviskaya Yu.V.
 3. Amaliy loyiha PZ-2021030217 «Inson va hayvonlarning patologik holatlari va kasalliklarining in vitro va in vivo imitatsion modellarini yaratish » 2021-2024 yillar, loyiha rahbari PhD, Baev A.Yu. (eng: Applied project: PZ-2021030217 «Development of in vitro and in vivo simulation models of pathological conditions and diseases in humans and animals – model of ischemic stroke», 2021-2024, PI, Artyom Y. Baev, PhD;
 4. Amaliy loyiha AL-36-2105821c “Inson va xayvonlar patologik holatlari va kasalliklarining in silico imitasion modellarini ishlab chiqish” 2022-2025 yillar, loyiha rahbari Dsc, Razzokov J.I. (eng: Applied project: № AL-36-2105821c «Development of in silico simulation models of pathological conditions and diseases in humans and animals» 2022-2025, PI, Jamoliddin I. Razzokov, DSc )
 5. Amaliy loyiha PZ-20170930211 «Mahalliy o‘simlik homashyosidan ajratib olingan proantotsianidinlarni metabolizmning istiqbolli regulyatorlari sifatida antigipoksant xususiyatlarini skrining qilish», 2018-2020 yillar, loyiha rahbari f.n. Radjabova G.G.
 6. Fundamental loyiha BV-M-F5-001 «Semiarid zonalar sharoitida o‘simliklar stressga chidamliligining molekular mexanizmlari» 2017-2020 yillar, loyiha rahbari f.n. Leviskaya Yu.V.
 7. Yoshlar loyihasi MU-F3-20171025118 “Noorganik polifosfatlar miqdorini boshqarish –  ishemiya-reperfuziyaning oldini olish vositasi sifatida”, 2018 – 2019 yillar, loyiha rahbari PhD, Baev A.Yu.
 8. Yoshlar loyihasi MU-FZ-2017102543 «O‘zbekiston dorivor o‘simliklarining birlamchi metabolitlarini tahlil qilish va ularning atrof-muhitning noqulay omillariga moslashish jarayonlaridagi roli.», 2018 – 2019 yillar, loyiha rahbari Raxmatullina N.Sh.
                                               2021-2025 yillarda faoliyatining ustuvor yo‘nalishlari

Farmakologik moddalar va dori vositalarini preklinik in vitro  sinovdan o‘tkazish tizimini ishlab chiqish. Yo‘nalish rahbari Leviskaya Yu.V.

Biologik faol birikmalarning organizmdagi farmakologik nishonlari  bilan o‘zaro ta’sirini modellashtirish, in silico skrining va dori vositalari dizayni uchun molekular doking usullarini qo‘llash. Baev. A.Yu.

Patologiyalar rivojlanishining molekular va membrana mexanizmlarini o‘rganish uchun modellarni yaratish (in vitro, in vivo, in silico). Yo‘nalish rahbarlari Baev A.Yu., Sariev A.U., Razzokov J.I.

Sutemizuvchilar hujayralarida bioregulyatorlarning yangi sinfi sifatida noorganik polifosfatlarni o‘rganish. Yo‘nalish rahbari Baev. A.Yu.

Organizmda dori vositalarini nishonga maqsadli etkazib berish muammosini hal qilish yo‘lllarini topish. Yo‘nalish rahbari Charыshnikova O.S.

Qishloq xo‘jaligi o‘simliklarining abiotik muhit omillariga chidamliligini tahliliy prognozlashni ishlab chiqish. Yo‘nalish rahbari Raxmatullina N.Sh.

                                                                                Xalqaro Hamkorlik

1. Laboratoriya prof. Andrey Y. Abramov, Klinik va harakat nevrologiyasi bo’limi, UCL Queen Square Nevrologiya instituti, Queen Square, London WC1N 3BG, Buyuk Britaniya
2. Laboratoriya prof. Evgeniy Pavlov, stomatologiya kolleji, Nyu-York universiteti, Nyu-York, Nyu-York, AQSh.
3. Laboratoriya kletochnoy fiziki patologii, Orlovskiy Gosudarstvennyy Universitet, Oryol, Rossiya
4. Laboratoriya vnutrikletochnoy signalizatsii, Institut Biofiziki Kletki RAN, g. Pushchino, Rossiya
5. GNU «Institut biofiziki i kletochnoy injeneriii NAN Belarusiya»
6. FGAOU VO «Kazanskiy(Privoljskiy) Federal universitet» Rossiya Federatsiyasi»

                                                                            Reytingli ilmiy maqolalar

 1. (Influence of RNA interference of phytochrome A1 gene on activity of antioxidant system in cotton. V. S. Kamburova, K. A. Ubaydullaeva, Sh. E. Shermatov, Z.T. Buriev, O. S. Charishnikova, K.S. Nebesnaya, O. A. Sukocheva. Physiological and Molecular Plant Pathology. Elsevier Ltd. // Volume 117, January 2022, 101751. https://doi.org/10.1016/j.pmpp.2021.101751
 2. Ecdysterone prevents negative effect of acute immobilization stress on energy metabolism of rat liver mitochondria. A.Y. Baev, O.S. Charyshnikova, F.A. Khasanov, K.S. Nebesnaya, A.R. Makhmudov, M.T. Rahmedova, N.H.Yuldasheva, Z.A. Khushbaktova, V.N. Syrov, Y.V. Levitskaya. Molecular and Cellular Biochemistry. Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology// Volume 219, May 2022, 106066. https://doi.org/10.1016/j.jsbmb.2022.106066
 3. Abdullaev,A., Abdurakhimov,A., Muminov,M., Nuriddinov,S., Dalimova,D., Tsoy,V., Tsay,E., Bozorov,S., Charishnikova,O., Dalimova,D. and Turdikulova,S. Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 isolate SARS-CoV-2/human/UZB/UZB-6/2020 nucleocapsid phosphoprotein (N) gene, partial cds. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MT447189.1
 4. Abdullaev,A., Abdurakhimov,A., Muminov,M., Nuriddinov,S., Dalimova,D., Tsoy,V., Tsay,E., Bozorov,S., Charishnikova,O., Dalimova,D. and Turdikulova,S.Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 isolate SARS-CoV-2/human/UZB/UZB-10692-N/2020 nucleocapsid phosphoprotein (N) gene, partial cds. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MT447188.1
 5. Baev A., Angelova P., Abramov A. Inorganic polyphosphate is produced and hydrolyzed in F0F1-ATP synthase of mammalian mitochondria//Biochem J (2020) 477 1515–1524.
 6. Ludtmann M. H. R., Angelova P. R., Horrocks M. H., Choi M. L., Rodrigues M., Baev A. Y., Berezhnov A. V., Yao Z., Little D., Banushi B., Al-Menhali A. S., Ranasinghe R. T., Whiten D. R., Yapom R., Dolt K. S., Devine M. J., Gissen P., Kunath T., Jaganjac M., Pavlov E. V., Klenerman D., Abramov A. Y., Gandhi S. alpha-synuclein oligomers interact with ATP synthase and open the permeability transition pore in Parkinson’s disease // Nature Communications.‒ 2018. ‒ V. 9, № 1. ‒ pp. 2293.Scopus CiteScore – 12.11
 7. Baev A. Y., Elustondo P. A., Negoda A., Pavlov E. V. Osmotic regulation of the mitochondrial permeability transition pore investigated by light scattering, fluorescence and electron microscopy techniques // Anal. Biochem. ‒ 2018. ‒ V. 552. ‒ pp. 38-44. Scopus, CiteScore – 2.32
 8. Ilyich T., Charishnikova O., Sekowski S., Zamaraeva M., Cheshchevik V., Dremza I., Cheshchevik N., Kiryukhina L., Lapshina E., Zavodnik I. Ferutinin Induces Membrane Depolarization, Permeability Transition Pore Formation, and Respiration Uncoupling in Isolated Rat Liver Mitochondria by Stimulation of Ca(2+)-Permeability // J Membr Biol.‒ 2018. ‒ V. 251, № 4. ‒ pp. 563-572. ResearchGate, IF – 2,03
 9. G. Akinshinaa, A. A. Azizov, N. I. Shtonda, A. I. Khalmurzayeva, and N. Sh. Rakhmatullina, Ecological Plasticity of the Photosynthetic Apparatus of Hibiscus syriacus L. under Pressure of High Temperature, Insolation, and Air Pollution. // Moscow University Biological Sciences Bulletin, 2018, Vol. 73, No. 3, pp. 162–171. Scopus, CiteScore – 0.61
 10. Liu B., Abdullaev O., Mirzaakhmedov Sh.Ya.,Yili A., Aisa H.A., Charishnikova O.S.. Isolation and Purification of Active Proteases from Sheep Abomasum and Their Biological Activity. // Chemistry of Natural Compounds. -2018.-V.54.- №3.-p.523-526. scijournal.org, IF 0.45
 11. Baev A. Y., Negoda A., Abramov A. Y. Modulation of mitochondrial ion transport by inorganic polyphosphate – essential role in mitochondrial permeability transition pore // J BioenergBiomembr.‒ 2017. ‒ V. 49, № 1. ‒ pp. 49-55. ScopusCiteScore – 2.26
 12. Plamena R. Angelova, Artyom Y. Baev, Alexey V. Berezhnov and Andrey Y. Abramov. Role of inorganic polyphosphate in mammalian cells: from signal transduction and mitochondrial metabolism to cell death.// Biochemical Society Transactions (2016) Volume 44, part 1, DOI:10.1042/BST20150223. Scopus CiteScore – 2.99
 13. Artyom Y. Baev, Plamena R. Angelova and Andrey Y. Abramov. Role of Inorganic Polyphosphate in the Cells of the Mammalian Brain// Chapter 8 in ‘Inorganic Polyphosphates in Eukaryotic Cells’ book, Editors Tatiana Kulakovskaya, Evgeny Pavlov, Elena N. Dedkova, pages 115-122, Springer, 2016
 14. DubisА., Zamaraeva M., Siergiejczyk L., Charishnikova O., Shlyonsky V. Ferutinin as a Ca(2+)complexone: lipid bilayers, conductometry, FT-IR, NMR studies and DFT-B3LYP calculation.// DaltonTransaction – 2015. V. 44. P.16506 – 16514. ResearchGate, IF – 3.84.
 15. Holmström K. M., Marina N., Baev A. Y., Wood N. W., Gourine A. V., Abramov A. Y. Signalling properties of inorganic polyphosphate in the mammalian brain // Nature Communications‒ 2013. ‒ V. 4, ‒ pp. 1362.ResearchGate, IF – 12.03
 16. Zamaraeva M., Charishnikova O., Saidkhodjaev A., Isidorov V., Granosik M., Rojalski M., Watala C. Calcium mobilization by the plant estrogen ferutinin does not induce blood platelet aggregation.// PharmacologicalReports – 2010. V.62. P.1117-1126. ResearchGate, IF – 1.99