Xodimlar bilan ishlash bo’limi
Aripjanova Nigora Toxirovna
Xodimlar bilan ishlash bo’limi boshlig’i
 +99871 227-43-16 ichki (45-41)
 n.aripdjanova@cat-science.uz

Xodimlar soni:1