Xo’jalik bo’limi
Tulaganov Ulug’bek Abdurazakovich
Xo’jalik bo’limi boshlig’i
 +99871 227-43-16 ichki (45-54)
 u.tulaganov@cat-science.uz